České registrační značky

Chronologie změn

01. 01. 2016
• nové značky na přání
• nové značky na cyklonosič

15. 06. 2006
• nové veteránské značky
• nové sportovní značky

01. 06. 2004
• zavedení europroužku
• zavedení amerického formátu
• nové značky pro diplomaty

29. 06. 2001
• zavedení nového systému

Pořadí krajů (k 30. 6. 2012)

Rychlost výdeje se během let ustálila do následujícího pořadí:

1. Praha (2AZ)
2. Středočeský kraj (2SH)
3. Jihomoravský kraj (8B9)
4. Moravskoslezský (8T2)
5. Ústecký kraj (7U3)
6. Jihočeský kraj (6C2)
7. Královéhradecký kraj (5H3)
8. Plzeňský kraj (5P4)
9. Olomoucký kraj (5M0)
10. Kraj Vysočina (4J8)
11. Zlínský kraj (4Z8)
12. Pardubický kraj (4E7)
13. Liberecký kraj (4L4)
14. Karlovarský kraj (3K3)

Typy poznávacích značek

Následující přehled zobrazuje v současnosti vydávané i v současnosti platné registrační značky (pokud není uvedeno jinak). Krajské značky přinesly od roku 2001 výrazné zjednodušení barevné palety (zmizely cizinecké, půjčovenské a nákladní). Naopak postupně se rozšířil počet kategorií o veteránské a sportovní značky, značky pro mopedy a pro pracovní stroje. Zobrazené značky předchozího vzoru 1994 ukazují především historické souvislosti.

1. Standardní registrační značky

1.1 Tabulky registračních značek pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla

České registrační značky

Poznámka: značky pro mopedy nemají europroužek a jejich registrace není povinná. Motoformát měl v letech 1994–2001 nejprve velký formát 28 × 20 cm,
od roku 1999 20 × 16 cm (viz vyobrazení v tabulkách).

1.2 Tabulky registračních značek pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla – na přání

České registrační značky

Poznámka: znaky pro mopedy nemají europroužek a jejich registrace není povinná. Znaky na pání mají vždy o znak více než bžné znaky. Musí obsahovat aspo jednu íslici. Písmeno O není možné, je však možné ji nahradit nulou.

1.3 Tabulky registračních značek pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla – na cyklonosič

České registrační značky

Poznámka: třetí značka na cyklonosič se odlišuje hvězdičkami v prostoru prolisů na známky TK.

1.4 Tabulky registračních značek pro zvláštní motorová vozidla

České registrační značky

Poznámka: párový typ 155 byl nejprve ve společné řadě se značkami v bodě 1.1, později vydáván ve vlastní číselné řadě.

1.5 Tabulky registračních značek pro vývoz

České registrační značky

Poznámka: exportní značky nemají europroužek.

1.6 Tabulky s registrační značkou diplomatickou nebo cizineckou

1.6.1 Tabulky registračních značek pro vozidla, jejíchž vlastník nebo provozovatel je osoba požívající diplomatických nebo konsulárních výsad a imunit podle příslušných mezinárodních smluv

České registrační značky

1.6.2 Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je administrativně-technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv

České registrační značky

1.6.3 Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace

České registrační značky

1.6.4 Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba vykonávající funkci honorárního konzula podle příslušných mezinárodních smluv

České registrační značky

2. Zvláštní registrační značky

2.1 Tabulky s registrační značkou trvale manipulační

České registrační značky

Poznámka: motoformát lze vydat i na traktor, trvale manipulační značky jsou přenosné, nemají emisní známky. V předchozím systému byly rovněž v krajském kódování, proto Jihočeský, Jihomoravský, Královéhradecký, Pardubický a Ústecký kraj pokračoval v dosavadních kódech (navázal číselně na starý systém), Praha navázala na kdysi Středočeské A.

2.2 Tabulky s registrační značkou pro historická vozidla

České registrační značky

Poznámka: motoformát lze vydat i na traktor, od roku 2007 je kódování pomocí krajů (namísto celostátního). Kraje jsou ovšem znázorněny abecedně prvním dvojčíslím (01-14).

2.3 Tabulky s registrační značkou pro sportovní vozidla

České registrační značky

Poznámka: doplňkem klasických plechových tabulek jsou samolepicí fólie, spolu s nimi tvoří jednu sadu.

2.4 Tabulky s registrační značkou pro zkušební účely

České registrační značky

Poznámka: zkušební značky navázaly na stejnou kategorii před rokem 2001 (stále písmeno F).

2.5 Registrační značka pro jednorázové použití s omezenou platností (papírová)

České registrační značky

Poznámka: platnost značky je 10 dní.

PDF | Typy značek ke stažení  (formát PDF, 632 kB)
HTML | Typy značek z let 1960–1994 od Filipa Zeleného  

HOME ZPĚT NAHORU VPŘED

O webu | Mapa stránek | © 2007–2016: Michal Hájek | www.3260.cz | michal.hajek@3260.cz