České registrační značky

Jihomoravská rodina

Na výsledky jihomoravské RegioMap mají vliv i kolegové z diskuze. I díky nim – krajánkům – patří RegioMap Jihomoravského kraje ke špičce v České republice.

Bmc 5365
registrován od: 04/2010
bydliště: Brno

Goga
registrován od: 12/2007
bydliště: Brno

Jakub2
registrován od: 02/2009
bydliště: Holíč

Oliver
registrován od: 06/2007
bydliště: Budyně nad Ohří / Zbýšov

Robert 08022
registrován od: 03/2004
bydliště: Křepice

Voy
registrován od: 03/2010
bydliště: Brno

Zdeny
registrován od: 10/2007
bydliště: Bukovice

Praregiomap

Rekordní štítky z roku 1992 jsou nejstarším dochovaným záznamem (zachoval se pouze štítek TTH a BMV). Štítky byly odlišeny barevnými pruhy podle tehdejších krajů a fungovaly společně s mapou ČSSR, na kterou se umisťovaly, znázorňovaly aktuální vydávané kombinace. Třetí sériové písmeno bylo psáno obyčejnou tužkou kvůli nutnosti aktualizace.

České registrační značky    České registrační značky

Skartace značek
v roce 2008


Registrační značky bez rozlišovacího kódu CZ se přestaly vyrábět se vstupem ČR do EU v květnu 2004, staré značky bez europroužku se směly vydávat až do termínu 1. 1. 2008. Typ 101 se stihnul vyčerpat všude, i ve Šlapanicích, kde se vinou nadměrných zásob nahromadily značky na 5 let dopředu a kde na poslední chvíli značky typu 101 předali do Brna. Přesto zůstalo v Jihomoravském kraji v atypických rozměrech neuvěřitelných 9 150 nevydaných párů. Ministerstvo dopravy za tento počet skartovaných značek zaplatilo výrobci 3 111 000 Kč.

RegioMap Jihomoravského kraje

Termín RegioMap představuje soupis registračních značek zachycující jejich regionální příslušnost podle nižších územně-správních celků v rámci kraje (neboli rozdělení objednávek podle Obcí s rozšířenou působností).

Jedná se o specifický koníček, který nemá pro jedince ani pro společnost žádný přínos. Některé z nás však zcela pohltil a metodiku zjišťování příslušnosti jsme povýšili na vědeckou práci. Společným úsilím jsme přišli na spoustu indicií, které nás dovedou k výsledkům. Na RegioMap každého kraje spolupracuje několik kolegů. RegioMap fungují téměř v každém kraji.

Základním stavebním pilířem každé RegioMap je znalost pravidel objednávek. RegioMap není ničím jiným než hrou o dvou hráčích. Na jedné straně stojí nadšenec zvaný regionální analytik, na straně druhé je úřední agenda. Každý z hráčů má své zbraně: analytik svůj úsudek, nadšení a znalosti, úředník mocný nástroj v podobě přístupu k informacím na papíře a s právem prvního tahu. Faktem ovšem je, že úředníkovi je analytik zcela ukraden, zatímco analytik drtí klávesnici na téma nezodpovědného a hloupého úředníka rozhořčenými příspěvky v odborných diskuzích.

Jihomoravský kraj — rozdělení sérií mezi ORP

Stěžejním výstupem regionálního analytika je tzv. RegioMap neboli číselné rozdělení mezi jednotlivé výdejny. Následující data jsou roky mravenčí práce. Od historicky první blanenské 1B0 0001 až po aktuální současnost. Data jsem importoval z excelové tabulky. Pravidelná aktualizace dat je prováděna vždy poslední den v měsíci. Zahrnut je i tzv. nultý blok (okresní značky), ty byly chybně předisponovány z okresních úřadů nově vzniklým ORP po datu 1. 1. 2003, kdy už se nesměly vydávat. Údaje jsou známy pouze z ORP Tišnov (úředně) a z ORP Kuřim na základě pozorování. Jelikož se okresní typ 106 vyskytuje pouze na území ORP Kuřim, splňuje zařazení do RegioMap.

XLS | Kompletní RegioMap  (formát XLS, 617 kB)

Jihomoravský kraj — obecné informace

Jihomoravský kraj nacházející se na jihovýchodě České republiky je v počtu vydávaných registračních značek na třetím místě v zemi, před ním je pouze Praha a Středočeský kraj. Centrem a správním střediskem kraje je druhé největší město ČR Brno.

Jihomoravský kraj se dále dělí na 7 okresů: Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. Ty jsou však pro výdej značek v současnosti nevýznamným subjektem. Mnohem důležitější jsou tzv. „malé okresy“, těch je v Jihomoravském kraji 21: v okrese Blansko ORP Blansko a ORP Boskovice; v okrese Brno-město ORP Brno; v okrese Brno-venkov ORP Ivančice, ORP Kuřim, ORP Pohořelice (administrativně přeřazena z okresu Břeclav), ORP Rosice, ORP Šlapanice, ORP Tišnov a ORP Židlochovice, v okrese Břeclav ORP Břeclav, ORP Hustopeče a ORP Mikulov; v okrese Hodonín ORP Hodonín, ORP Kyjov a ORP Veselí na Moravou; v okrese Vyškov ORP Bučovice, ORP Slavkov u Brna a ORP Vyškov; v okrese Znojmo ORP Moravský Krumlov a ORP Znojmo.

Jihomoravský kraj — mapa správních obvodů

České registrační značky

Původní Jihomoravský kraj byl ustaven 11. dubna 1960 vyhlášením zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, a jako územní jednotka existuje dosud, třebaže už nemá vlastní obecné správní orgány ani samosprávu. Starými krajskými hranicemi se například řídilo vnitřní uspořádání Policie ČR ještě do 1. 1. 2010. Starý Jihomoravský kraj obsahoval kromě stávajících okresů ještě okresy Třebíč, Jihlava, Žďár nad Sázavou, Prostějov, Uherské Hradiště, Kroměříž a Zlín (dříve Gottwaldov).

Dne 1. ledna 2005 byla z okresů kraje Vysočina převedena do okresu Brno-venkov pod Jihomoravský kraj řada obcí západně od Tišnova a obec Senorady západně od Oslavan. Vnitřní hranice mezi okresy kraje byly upraveny na základě vyhlášky č. 513/2006 Sb., kterou se měnila vyhláška č. 564/2002 Sb. o stanovení území okresů České republiky. Bylo sesouladěno území okresů s územím správních obvodů obcí s rozšířenou působností, od 1. 1. 2007 tak došlo ke změně okresu u 26 obcí. Do okresu Hodonín přešla 1 obec z okresu Vyškov, zbývajících 25 obcí přibylo do okresu Brno-venkov – 14 obcí z okresu Blansko, 7 obcí z okresu Břeclav a 4 obce z okresu Znojmo. Hustota ORP je ovlivněna brněnskou aglomerací, kde je soustředěno nejvíce malých ORP, směrem na sever, jihovýchod a jihozápad je hustota ORP malá.

Jihomoravský kraj — výdejny

Výdejny registračních značek v Jihomoravském kraji jsou ve dvaceti případech v místě sídla ORP, pouze šlapanická výdejna má sídlo ve městě Brně. Je to dáno rozložením ORP v podobě neúplného prstence okolo Brna. Chybějící částí prstence je ORP Kuřim, která měla být v původním plánu součástí ORP Šlapanice. Nakonec byla ORP Kuřim ustanovena jako rozlohou nejmenší ORP v kraji. ORP Šlapanice je nástupnickou ORP po okresu Brno-venkov.

České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky

Změna státní správy platná od 1. 1. 2003 a s ní související vznik ORP přinesla pohodlnější, rychlejší a dostupnější služby zvláště v blízkosti velkých aglomerací. Malé výdejny většinou zejí prázdnotou (u těch nejmenších v Jihomoravském kraji to znamená 10 registrací spojených s výdejem nové registrační značky za úřední den). Každá výdejna si našla svůj vyhovující systém objednávek. Některá objednává pravidelně stejné počty každé čtvrtletí, jiná si dělá větší zásobu na delší dobu.

U malých výdejen se většinou objednávka probere a začne se s pěknými kombinacemi na přání (většinou i z více objednávek naráz), u větších výdejen je patrnější plynulejší posloupný výdej. U ORP Brno je patrné přerozdělení dodávky do jednotlivých přepážek (v posloupnosti výdeje vznikají číselné díry). Tyto faktory jsou klíčové pro sledování výdeje a určování příslušnosti značky k ORP.

Jihomoravský kraj — statistické údaje

České registrační značky

Jihomoravský kraj — adresy a otvírací doby výdejen

www.3260.cz Městský úřad Blansko, odbor vnitřních věcí
oddělení DSA, nám. Republiky 1, 678 24, Blansko
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00–11:00, 12:00–17:00
Středa: 8:00–11:00, 12:00–17:00

www.3260.cz Městský úřad Boskovice, odbor dopravy
nám. 9. května 2, 680 11, Boskovice
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00–17:00
Středa: 8:00–17:00

www.3260.cz Magistrát města Brna, odbor dopravněsprávních činností
Kounicova 67, 601 67, Brno
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00–17.00 | Úterý: 8:00–12.00
Středa: 8:00–17.00 | Pátek: 8:00–12.00

www.3260.cz Městský úřad Břeclav, odbor správních věcí a dopravy
náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81, Břeclav
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00-17:00 | Úterý: 8:00-14:00
Středa: 8:00-17:00 | Čtvrtek: 8:00-14:00

www.3260.cz Městský úřad Bučovice, odbor dopravy
Jiráskova 502, 658 01, Bučovice
Úřední hodiny
Pondělí: 7:30-11:30, 12:00-17:00 | Úterý: 8:00-13:00
Středa: 7:30-11:30, 12:00-17:00

www.3260.cz Městský úřad Hodonín, odbor dopravně správních agend
Národní tř. 25, 695 35, Hodonín
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00-17:00 | Středa: 8:00-17:00
Pátek: 8:00-13:00

www.3260.cz Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy
Dukelské nám. 2, 693 01, Hustopeče
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00-12:00, 12:30-17:00
Středa: 8:00-12:00, 12:30-17:00

www.3260.cz Městský úřad Ivančice, odbor dopravy
Petra Bezruče 4, 664 91, Ivančice
Úřední hodiny
Pondělí: 07:30–17:00
Středa: 07:30–17:00

www.3260.cz Městský úřad Kuřim, odbor dopravy
Jungmanova 968, 664 34, Kuřim
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00-17:00
Středa: 8:00-17:00

www.3260.cz Městský úřad Kyjov, odbor dopravy
Masarykovo nám. 30, 69722, Kyjov
Úřední hodiny
Pondělí: 7:30–11:45, 12:30–17:00 | Úterý: 7:30–11:45, 12:30–15:00
Středa: 7:30–11:45, 12:30–17:00 | Pátek: 7:30–11:45, 12:30–14:30

www.3260.cz Městský úřad Mikulov, odbor dopravy
Náměstí 1, 692 20, Mikulov
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00-17:00
Středa: 8:00-17:00

www.3260.cz Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy
Klášterní nám. 125, 672 01, Moravský Krumlov
Úřední hodiny
Pondělí: 08:00-11:30, 12:30-17:00
Středa: 08:00-11:30, 12:30-17:00

www.3260.cz Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy
Vídeňská 699, 691 23, Pohořelice
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00-11:30, 12:30-17:00
Středa: 8:00-11:30, 12:30-17:00

www.3260.cz Městský úřad Rosice, odbor dopravy
zámek, Žerotínovo nám. 1, 665 01, Rosice
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00-11:30, 12:30-17:00
Středa: 8:00-11:30, 12:30-17:00

www.3260.cz Městský úřad Slavkov u Brna, odbor dopravy
Palackého nám. 260, 684 01, Slavkov u Brna
Úřední hodiny
Pondělí: 7:30-11:30, 12:00-17:00 | Úterý: 8:00-13:00
Středa: 7:30-11:30, 12:00-17:00

www.3260.cz Městský úřad Šlapanice, odbor dopravy
Opuštěná 2, 656 70, Brno
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00-17:00
Středa: 8:00-17:00

www.3260.cz Městský úřad Tišnov, odbor dopravy
Nám. Míru 346, 666 19, Tišnov
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00-11:30, 12:30-17:00
Středa: 8:00-11:30, 12:30-17:00

www.3260.cz Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor vnitřních a dopravních věcí
tř. Masarykova 119, 698 13, Veselí nad Moravou
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00-17:00 | Úterý: 8:00-12:00 | Středa: 8:00-17:00
Čtvrtek: 8:00-12:00 | Pátek: 8:00-14:00

www.3260.cz Městský úřad Vyškov, odbor dopravy
nám. Čs. armády 2, 628 01, Vyškov 11
Úřední hodiny
Pondělí: 7:30-11:30, 12:30-17:00
Středa: 7:30-11:30, 12:30-17:00

www.3260.cz Městský úřad Znojmo, odbor dopravy
nám. Armády 8, 669 22, Znojmo
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00-17:00 | Středa: 8:00-17:00
Pátek: 8:00-12:00

www.3260.cz Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy
Nádražní 750, 667 01, Židlochovice
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00-17:00
Středa: 8:00-17:00

zdroj: www.registrvozidelcr.cz

Seznam obcí a jejich příslušnost k ORP: ORP Blansko: Adamov | Blansko | Bořitov | Brťov-Jeneč | Bukovina | Bukovinka | Býkovice | Černá Hora | Dlouhá Lhota | Doubravice nad Svitavou | Habrůvka | Holštejn | Jedovnice | Kotvrdovice | Krasová | Křtiny | Kulířov | Kuničky | Lažany | Lipovec | Lipůvka | Lubě | Malá Lhota | Milonice | Olomučany | Ostrov u Macochy | Petrovice | Rájec-Jestřebí | Ráječko | Rudice | Senetářov | Sloup | Spešov | Svinošice | Šebrov-Kateřina | Šošůvka | Újezd u Černé Hory | Vavřinec | Vilémovice | Vysočany | Závist | Žďár | Žernovník | ORP Boskovice: Bedřichov | Benešov | Borotín | Boskovice | Cetkovice | Crhov | Černovice | Deštná | Drnovice | Hodonín | Horní Poříčí | Horní Smržov | Chrudichromy | Jabloňany | Kněževes | Knínice u Boskovic | Kořenec | Kozárov | Krhov | Křetín | Křtěnov | Kunčina Ves | Kunice | Kunštát | Lazinov | Letovice | Lhota Rapotina | Lhota u Lysic | Lhota u Olešnice | Louka | Ludíkov | Lysice | Makov | Malá Roudka | Míchov | Němčice | Nýrov | Obora | Okrouhlá | Olešnice | Pamětice | Petrov | Prostřední Poříčí | Roubanina | Rozseč nad Kunštátem | Rozsíčka | Sebranice | Skalice nad Svitavou | Skrchov | Stvolová | Sudice | Suchý | Sulíkov | Světlá | Svitávka | Šebetov | Štěchov | Tasovice | Uhřice | Újezd u Boskovic | Úsobrno | Ústup | Valchov | Vanovice | Vážany | Velenov | Velké Opatovice | Vísky | Voděrady | Vranová | Zbraslavec | Žďárná | Žerůtky | ORP Brno: Brno | ORP Břeclav: Břeclav | Bulhary | Hlohovec | Hrušky | Kostice | Ladná | Lanžhot | Lednice | Moravská Nová Ves | Moravský Žižkov | Podivín | Přítluky | Rakvice | Tvrdonice | Týnec | Valtice | Velké Bílovice | Zaječí | ORP Bučovice: Bohaté Málkovice | Brankovice | Bučovice | Dobročkovice | Dražovice | Chvalkovice | Kojátky | Kožušice | Křižanovice | Letonice | Malínky | Milonice | Mouřínov | Nemochovice | Nemotice | Nesovice | Nevojice | Rašovice | Snovídky | Uhřice | ORP Hodonín: Čejč | Čejkovice | Dolní Bojanovice | Dubňany | Hodonín | Josefov | Karlín | Lužice | Mikulčice | Mutěnice | Nový Poddvorov | Petrov | Prušánky | Ratíškovice | Rohatec | Starý Poddvorov | Sudoměřice | Terezín | ORP Hustopeče: Boleradice | Borkovany | Bořetice | Brumovice | Diváky | Horní Bojanovice | Hustopeče | Kašnice | Klobouky u Brna | Kobylí | Krumvíř | Křepice | Kurdějov | Morkůvky | Němčičky | Nikolčice | Popice | Pouzdřany | Starovice | Starovičky | Strachotín | Šakvice | Šitbořice | Uherčice | Velké Hostěrádky | Velké Němčice | Velké Pavlovice | Vrbice | ORP Ivančice: Biskoupky | Čučice | Dolní Kounice | Hlína | Ivančice | Ketkovice | Kupařovice | Mělčany | Moravské Bránice | Němčičky | Neslovice | Nová Ves | Nové Bránice | Oslavany | Pravlov | Senorady | Trboušany | ORP Kuřim: Čebín | Česká | Hvozdec | Chudčice | Jinačovice | Kuřim | Lelekovice | Moravské Knínice | Rozdrojovice | Veverská Bítýška | ORP Kyjov: Archlebov | Bukovany | Bzenec | Čeložnice | Dambořice | Domanín | Dražůvky | Hovorany | Hýsly | Ježov | Kelčany | Kostelec | Kyjov | Labuty | Lovčice | Milotice | Moravany | Mouchnice | Násedlovice | Nechvalín | Nenkovice | Ostrovánky | Skalka | Skoronice | Sobůlky | Stavěšice | Strážovice | Svatobořice-Mistřín | Syrovín | Šardice | Těmice | Uhřice | Vacenovice | Věteřov | Vlkoš | Vracov | Vřesovice | Žádovice | Žarošice | Ždánice | Želetice | Žeravice | ORP Mikulov: Bavory | Brod nad Dyjí | Březí | Dobré Pole | Dolní Dunajovice | Dolní Věstonice | Drnholec | Horní Věstonice | Jevišovka | Klentnice | Mikulov | Milovice | Novosedly | Nový Přerov | Pavlov | Perná | Sedlec | ORP Moravský Krumlov: Bohutice | Čermákovice | Damnice | Dobelice | Dobřínsko | Dolenice | Dolní Dubňany | Džbánice | Horní Dubňany | Horní Kounice | Hostěradice | Jamolice | Jezeřany-Maršovice | Jiřice u Miroslavi | Kadov | Kubšice | Lesonice | Miroslav | Miroslavské Knínice | Moravský Krumlov | Našiměřice | Olbramovice | Petrovice | Rešice | Rybníky | Skalice | Suchohrdly u Miroslavi | Tavíkovice | Trnové Pole | Trstěnice | Tulešice | Vedrovice | Vémyslice | ORP Pohořelice: Branišovice | Cvrčovice | Ivaň | Loděnice | Malešovice | Odrovice | Pasohlávky | Pohořelice | Přibice | Šumice | Troskotovice | Vlasatice | Vranovice | ORP Rosice: Babice u Rosic | Domašov | Javůrek | Kratochvilka | Lesní Hluboké | Litostrov | Lukovany | Ostrovačice | Příbram na Moravě | Přibyslavice | Rosice | Rudka | Říčany | Říčky | Stanoviště | Tetčice | Újezd u Rosic | Veverské Knínice | Vysoké Popovice | Zakřany | Zálesná Zhoř | Zastávka | Zbraslav | Zbýšov | ORP Slavkov u Brna: Bošovice | Heršpice | Hodějice | Holubice | Hostěrádky-Rešov | Hrušky | Kobeřice u Brna | Křenovice | Lovčičky | Milešovice | Němčany | Nížkovice | Otnice | Slavkov u Brna | Šaratice | Vážany nad Litavou | Velešovice | Zbýšov | ORP Šlapanice: Babice nad Svitavou | Bílovice nad Svitavou | Blažovice | Březina | Hajany | Hostěnice | Jiříkovice | Kanice | Kobylnice | Kovalovice | Modřice | Mokrá-Horákov | Moravany | Nebovidy | Ochoz u Brna | Omice | Ořechov | Ostopovice | Podolí | Ponětovice | Popůvky | Pozořice | Prace | Prštice | Radostice | Rebešovice | Řícmanice | Silůvky | Sivice | Sokolnice | Střelice | Šlapanice | Telnice | Troubsko | Tvarožná | Újezd u Brna | Velatice | Viničné Šumice | Vranov | Želešice | ORP Tišnov: Běleč | Borač | Borovník | Braníškov | Brumov | Březina | Bukovice | Černvír | Deblín | Dolní Loučky | Doubravník | Drahonín | Drásov | Heroltice | Hluboké Dvory | Horní Loučky | Hradčany | Kaly | Katov | Křižínkov | Kuřimská Nová Ves | Kuřimské Jestřabí | Lažánky | Lomnice | Lomnička | Lubné | Malhostovice | Maršov | Nedvědice | Nelepeč-Žernůvka | Níhov | Ochoz u Tišnova | Olší | Osiky | Pernštejnské Jestřabí | Předklášteří | Rašov | Rohozec | Rojetín | Řikonín | Sentice | Skalička | Skryje | Strhaře | Svatoslav | Synalov | Šerkovice | Štěpánovice | Tišnov | Tišnovská Nová Ves | Újezd u Tišnova | Unín | Úsuší | Vohančice | Vratislávka | Všechovice | Zhoř | Žďárec | Železné | ORP Veselí nad Moravou: Blatnice pod Svatým Antonínkem | Blatnička | Hroznová Lhota | Hrubá Vrbka | Javorník | Kněždub | Kozojídky | Kuželov | Lipov | Louka | Malá Vrbka | Moravský Písek | Nová Lhota | Radějov | Strážnice | Suchov | Tasov | Tvarožná Lhota | Velká nad Veličkou | Veselí nad Moravou | Vnorovy | Žeraviny | ORP Vyškov: Bohdalice-Pavlovice | Březina | Dětkovice | Drnovice | Drysice | Habrovany | Hlubočany | Hoštice-Heroltice | Hvězdlice | Ivanovice na Hané | Ježkovice | Komořany | Kozlany | Krásensko | Křižanovice u Vyškova | Kučerov | Luleč | Lysovice | Medlovice | Moravské Málkovice | Nemojany | Nové Sady | Olšany | Orlovice | Podbřežice | Podivice | Podomí | Prusy-Boškůvky | Pustiměř | Račice-Pístovice | Radslavice | Rostěnice-Zvonovice | Rousínov | Ruprechtov | Rybníček | Studnice | Švábenice | Topolany | Tučapy | Vážany | Vyškov | Zelená Hora | ORP Znojmo: Bantice | Běhařovice | Bezkov | Bítov | Blanné | Blížkovice | Bojanovice | Borotice | Boskovštejn | Božice | Břežany | Citonice | Ctidružice | Čejkovice | Černín | Dobšice | Dyjákovice | Dyjákovičky | Dyje | Grešlové Mýto | Havraníky | Hevlín | Hluboké Mašůvky | Hnanice | Hodonice | Horní Břečkov | Horní Dunajovice | Hostim | Hrabětice | Hrádek | Hrušovany nad Jevišovkou | Chvalatice | Chvalovice | Jaroslavice | Jevišovice | Jiřice u Moravských Budějovic | Korolupy | Kravsko | Krhovice | Křepice | Křídlůvky | Kuchařovice | Kyjovice | Lančov | Lechovice | Lesná | Litobratřice | Lubnice | Lukov | Mackovice | Mašovice | Medlice | Mikulovice | Milíčovice | Morašice | Němčičky | Nový Šaldorf-Sedlešovice | Olbramkostel | Oleksovice | Onšov | Oslnovice | Pavlice | Plaveč | Plenkovice | Podhradí nad Dyjí | Podmolí | Podmyče | Práče | Pravice | Prokopov | Prosiměřice | Přeskače | Rozkoš | Rudlice | Slatina | Slup | Stálky | Starý Petřín | Stošíkovice na Louce | Strachotice | Střelice | Suchohrdly | Šafov | Šanov | Šatov | Štítary | Šumná | Tasovice | Těšetice | Tvořihráz | Uherčice | Újezd | Únanov | Valtrovice | Velký Karlov | Vevčice | Višňové | Vítonice | Vracovice | Vranov nad Dyjí | Vranovská Ves | Vratěnín | Vrbovec | Výrovice | Vysočany | Zálesí | Zblovice | Znojmo | Želetice | Žerotice | Žerůtky | ORP Židlochovice: Blučina | Bratčice | Holasice | Hrušovany u Brna | Ledce | Medlov | Měnín | Moutnice | Nesvačilka | Nosislav | Opatovice | Otmarov | Popovice | Přísnotice | Rajhrad | Rajhradice | Sobotovice | Syrovice | Těšany | Unkovice | Vojkovice | Žabčice | Žatčany | Židlochovice |

* Tučně obce se statutem města, zdroj: www.obce.cz.

Metody zjišťování příslušnosti značek

Zjistit, odkud která značka je není tak obtížné jak se na první dojem může zdát. Stačí k tomu nadšení pro statistiku, důvtip, chuť a někdy i notná dávka štěstí. Následujících 16 popsaných metod může posloužit jako návod pro případné zájemce o regionální analýzu.

Metoda Pan domácí | Jedná se o nejjednodušší metodu, a proto ji uvedu jako první. Jedná se o to, že pečlivě sledujeme a registrujeme všechny RZ, které se vyskytují v místě našeho bydliště, to znamená v naší domovské ORP. Začněte to dělat a zjistíte, jak málo je nový systém anonymní. Nejprve si všimnete, že se dejme tomu v Ivančicích vyskytuje mnoho aut s 4B1 či 4B3, časem si to upřesníte na 4B1 14xx–4B1 21xx, postupně dokážete odhalit i velmi malé série.

Metoda Pošťák | Tato metoda je založena na shromažďování nejrůznějších adres. Pro tyto účely je zvláště vhodné sledovat v co největší míře nákladní vozy, dodávky, autobusy a všechna ostatní označená firemní vozidla. Příslušnou ORP pak určíme dle zjištěné adresy nebo firemních webových stránek, zveřejněných na vozidle (tzv. Internetový pošťák). Tato metoda již ale skýtá určitá úskalí: ne všechny firmy mají shodné skutečné sídlo s adresou uvedenou na vozidle nebo např. Karel Novák z Rosic (uvedený malou adresou na dveřích) jezdí pro firmu MASO TIŠNOV uvedenou na plachtě návěsu.

Metoda Abeceda | Jak víme, abeceda je základním nosným prvkem celého systému. Registrační značky jdou v blocích po sobě tak jako jdou abecedně jednotlivé ORP. Jak jsem však zmínil v kapitole „Systém výdeje“ nemusí ORP z důvodu dostatečných zásob objednávat každé čtvrtletí, případně může objednat pouze atypy (typy 102–116). Tohle ještě není tak velký problém, mnohem horší je výpomoc od jiné ORP v případě akutního nedostatku RZ.

Metoda Cesťák | Tato metoda je postavena na cíleném, ale třeba i náhodném cestování mimo náš domácí region. Bloumáním po vhodně zvolených místech na území ORP, která nás právě zajímá, zjišťujeme nejčastěji se vyskytující série. Zvláště se pro tyto účely hodí rušné komunikace v centru měst (tedy – pokud možno – ne hlavní výpadovky) nebo parkoviště na sídlištích, kde se dá předpokládat větší koncentrace vozidel patřících místním občanům. Tato metoda je vlastně výše popsaným PANEM DOMÁCÍM.

Metoda Loudil | Údaje o místě registrace vozidla loudíme přímo od jeho majitele či provozovatele. Úspěšnost metody je až 100 %, a to pokud nám tuto informaci dotyčná osoba podá a přitom nezalže, v ideálním případě nám dokonce předloží velký TP vozidla k nahlédnutí.

Metoda Geograf | Tuto metodu nejlépe zvládnou ti, kteří mají v malíčku zeměpis České republiky. Příslušnou ORP odvozujeme podle nejčastějšího místa výskytu konkrétního vozidla. Nejlépe to vystihne příklad z praxe: Jestliže mě jako Brňáka zajímá, odkud může být 4B4 9528, přičemž vím, že není brněnská a skoro denně ji vídám přijíždět a odjíždět po Kuřimské ulici, můžu předpokládat, že její domovská ORP leží poblíž hlavního tahu na Vysočinu. Mohla by to tedy být Kuřim nebo Tišnov. Tady už je ale potřeba kombinovat s jinými metodami. To, že určitý automobil jezdí pravidelně po stejné komunikaci ještě neznamená, že tudy jezdí směrem ke své domovské ORP.

Metoda Kalendář | Pro tuto metodu potřebujeme mít pravidelně vedené záznamy o všech sériích RZ tak, jak se v průběhu doby postupně objevovaly. Pokud selže metoda „Abeceda“ (a to ona ráda), lze touto metodou dále určovat okruh (nebo jednu, pokud si troufáme) ORP, které by pro dotyčnou RZ přicházely v úvahu. Například mám vážné pochyby o tom, jestli 4B1 1485 jsou skutečně Ivančice. Pomocí jiných metod mám na 100 % zjištěno, že tato ORP do současné doby vydávala svoji aktuální sérii – od 3B8 6120 až po současné 3B8 6540. Další v pořadí, ORP Kuřim svůj blok začínala právě na 3B8 6600, dál jít tedy Ivančice nemohou. Podle svých kalendářních záznamů o rekordech pak posoudím, zda by dosažení posledních rekordů od Ivančic na úrovni 3B8 6540 mohlo časově odpovídat objevení se nové série – 4B1 1485. Doporučeno kombinovat s následující metodou

Metoda Přírůstek | Podmínkou pro využití této metody jsou pravidelně vedené záznamy o všech sériích tak, jak se v průběhu doby postupně objevovaly. Dále je třeba mít dostatek informací o tom, jaký průměrný měsíční přírůstek je pravděpodobný pro tu kterou ORP podle počtu jejích obyvatel. Poté lze vzájemným porovnáváním přírůstků od sebe odlišit řadu, která pravidelně narůstá o 480 RZ za měsíc a řadu, která 800 RZ vydá za šest měsíců. Tuto metodu je zvláště vhodné kombinovat s metodami „Kalendář“ a „Abeceda“.

Metoda Pří.-Voz.-Ná. | Zadání pro tuto metodu zní poněkud kuriózně – je totiž založena na odvozování příslušnosti vozidla k určité ORP od zcela jiné poznávací značky, umístěné na zcela jiném vozidle. Jedná se zde totiž o soupravu tažného a přípojného vozidla, kde je vozidlem přípojným zpravidla přívěs, vozík nebo návěs. Například přívěs má RZ 1B4 0982, jeho tahač žlutou SPZ BVI 98-45. Lze tedy soudit, že 1B4 0982 je RZ vydaná ORP Hustopeče, Břeclav nebo Mikulov. Pomocí metody „Kalendář“ lze dále zjistit, že série 1B4 xxxx je sérií z roku 2002, tedy že je součástí okresní objednávky. Můžeme vyloučit Hustopeče i Mikulov (tato výdejní místa v té době ještě neexistovala), zbývá tedy Břeclav. Podobně lze postupovat i v případech dvou RZ na soupravě, z nichž u jedné známe domovskou ORP. Samozřejmě, že obě vozidla spolu nemusí souviset (např. tahač z Brna a návěs z Mělníka).

Metoda Rámeček | Tato metoda má pro začátečníka nízkou úspěšnost, pokročilému však poskytne leckdy důležitou indicii Údaje o tom, která ORP je domovem pro dotyčnou RZ, totiž čteme a odvozujeme přímo z podložky, do které je RZ zarámována. Zejména je tato metoda účinná na vozidlech značky Škoda, neboť tuzemská automobilka má prodejce v každé ORP.

Metoda Šmírák | Velmi riskantní metoda, jen pro otrlé! S dlaní přiloženou k bočnímu sklu vozidla, aby se nelesklo (nejlépe u řidiče), pátráme po nějaké indicii v interiéru vozidla, jehož registrační značka je např. 4B1 1400, podle které bychom zjistili, jestli je dotyčná RZ ještě Hustopečská, nebo už Ivančická. Jiné metody selhaly, toto je poslední, co nám zbylo. Jsme zoufalí: vizitka, razítko, včerejší lístek z biografu, odhozený paragon,... všechno je nám teď dobré! ...a zase nic. O hrozící apokalypse se při provozování této metody asi netřeba příliš šířit. Proto se její použití předpokládá jen v krajní nouzi! Za tónovaným sklem na nás navíc může číhat majitel vozu, aniž bychom o něm až do poslední chvíle věděli. Naše zvědavé oči se pak mohou snadno potkat s jeho zlověstně přimhouřenými, v některých případech až krví podlitými.

Metoda U.S. | Takzvaná metoda „Ukončení série“. Jedná se sice spíše o pomocnou, leč poměrně důležitou rozlišovací metodu. Pro její využití je třeba zaevidovat co možná největší počet atypických značek od typu 102 po typ 116. V objednávkách ORP jsou atypy (dvouřádkové, vozíkové, americké formáty) za základním typem 101. Pro využití dále předpokládáme, že téměř každá objednávka, ať už okresní nebo z úrovně ORP, končí alespoň některými těmito typy značek. Pokud se nám těchto atypických značek podaří zaznamenat dostatečné množství, může nám to poskytnout důležité informace o tom, jak je která krajská číselná řada „naporcována“, tedy – kde která ORP přibližně začíná a končí se „svými“ RZ. Atypy se však objednávají s velmi malou četností.

Metoda Zloděj | Tato sice jednoduchá, ale poněkud nesportovní metoda je založena na bezpracném hromadění poznatků, zjištěných ostatními kolegy. Pouhým jejich opisováním (a tím bezpracným přivlastněním) pak lze skládat mozaiku ORPčkové příslušnosti na určitém území republiky. Někdy se však pohybujeme v rovině „asi“ a „kdyby“.

Následující tři metody pak představují prozatímní vrchol práce regionálního analytika:

Metoda DDK aneb „Dokonalý dešifrovací koktejl“ | Už z názvu je patrné, že jde o nejnáročnější metodu, kterou zvládnou jen ti z nás, kteří si bravurně osvojí všech třináct předchozích metod. Ale nejen to: Jde o rutinérsky namíchanou směs, která je nám poté poměrně velkou zárukou úspěchu při určování „odkud která značka jest“. Pouze vzájemným prolínáním a doplňováním všech uvedených metod, jejich vzájemnými kombinacemi i občas odvážnou a zdravou improvizací, se dá dobrat určitých trvalých výsledků – kromě natrvalo získaných poznatků např. o tom, která ORP opravdu vydala 3B9 5468 nebo 4B3 6002, můžeme (ti nejschopnější z nás) získat pomocí metody „DDK“ dokonce trvalý pobyt, a to např. v Praze 8 – Bohnicích či v Brně-Černovicích...

Kancelářská metoda ČKP | Každé pojištěné vozidlo je ve volně přístupné databázi České kanceláře pojistitelů (ČKP), kde si může každý libovolně zadávat RZ vozidla a jeho pojištění ke konkrétnímu datu. Výsledkem je pak typ vozidla a pojištění od–do. Ti z vás, kteří pochopili metody Abeceda, Přírůstek a Kalendář jistě ví, kam směřuji. Ano, zjistím zcela přesně série vozidel pomocí časových odstupů a typ RZ pomocí typu vozidla. Se znalostí balení počtu RZ v krabici tak mám téměř dokonalý nástroj.

Kancelářská metoda Známý na výdejně | Ideální stav – příslušné seznamy dostávám přímo od vedoucího odboru dopravy. Bohužel (nebo bohudík, protože by RegioMap ztratila své napětí i hravost), nejsou příliš sdílní a tato metoda je zatím aplikována pouze z jedné jihomoravské ORP.

Metodika práce byla definována Dědkem alias Martinem_h z Prahy.

PDF | Metodika práce regionálního analytika z roku 2006  (formát PDF, 388 kB)

HOME ZPĚT NAHORU VPŘED

O webu | Mapa stránek | © 2007–2016: Michal Hájek | www.3260.cz | michal.hajek@3260.cz