České registrační značky

Financování webu

Na financování domény
3260.cz se v letech 2010–2017 finančně podílelí:

• Zdeněk Hvízdal
• Marek Chlumský/Rossi
• Robert Pařízek
• Tomáš Moravec
• Radovan Vojtáš


V prosinci 2017 byl ukončen dotační program spojený s provozem a správou RegioMap Jihomoravského kraje.

Historie webu

Nápad vytvořit webovou prezentaci se zrodil v lednu roku 2007. První verze stránek se zaměřila čistě na problematiku RegioMap Jihomoravského kraje. Ta je prezentována prvkem o 21 tečkách symbolizujících 21 ORP v Jihomoravském kraji

České registrační značky

O webu

Provozovatelem a správcem tohoto webu je Michal Hájek. Webová doména byla zaregistrovaná 23. 12. 2009 u společnosti Station.cz, která rovněž poskytuje webhosting.

Ochrana dat a předávání osobních údajů

Přístup na část těchto www stránek může být ze strany provozovatele podmíněn přihlašovacím jménem a heslem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. Zákon o ochraně osobních údajů považuje za osobní údaj registrační značku, a to i přesto, že je přihlášena na vozidlo a ne na osobu. Provozovatel stránek celou problematiku konzultoval s Úřadem na ochranu osobních údajů a dospěl k závěru, že bude lepší řídit se heslem „Moudřejší ustoupí“. Úřad na ochranu osobních údajů postupoval při konzultacích, jak je pro úřady typické. Pakliže komunikace dospěla do fáze, kdy by šlo zákon legálně obejít, vrátil úřad zpět své původní tvrzení. Provozovatel stránek prohlašuje, že vyjde vstříc všem zájemcům, kteří projeví seriózní zájem o nahlížení do fotogalerie přidělením osobního přístupového hesla (rozsah fotogalerie je vypsán v sekci Mapa stránek).

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám, pokud to není třeba k naplnění právních předpisů.

Pokud si uživatel přeje opravit nebo smazat osobní data, které o něm provozovatel má, může jej o to požádat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na těchto stránkách.

Financování webu

Webové stránky České registrační značky fungují od roku 2007, plnohodnotná doména www.3260.cz byla zaregistrována v prosinci roku 2009. Na jejím chodu se podílejí přátelé – dobrovolníci z Jihomoravského kraje. Na přehledné financování projektu poukazuje následující tabulka.

České registrační značky

Autorská práva

Provozovateli náleží autorská práva k veškerému obsahu, který provozovatel umísťuje na těchto stránkách, včetně textu a technických ilustrací. WWW stránky vyrobil Michal Hájek.

Všeuměl Michal Hájek dodává profesionální webová řešení. Je také zavedeným tvůrcem řešení v oblasti vizuální komunikace. Od roku 1999 poskytuje Michal Hájek komplexní služby renomovaným zákazníkům, mezi které se zařadily například Křížové kameny, e-hrubšák, Stránky o brněnských trolejbusech nebo Dopravní stránky.

Prohlášení o přístupnosti

Autor www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena v XHTML 1.0 Transitional, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS 2. Při tvorbě těchto stránek bylo přihlíženo k metodickým pokynům „Dive into accessibility“.

HOME NAHORU

O webu | Mapa stránek | © 2007–2016: Michal Hájek | www.3260.cz | michal.hajek@3260.cz