České registrační značky

Seriál Návštěvníci

Kultovní seriál z roku 1983 režiséra Jindřicha Poláka byl co se týče poznávacích značek návštěvníků dokonalý. Centrální mozek lidstva (CML) dokázal myslet i na změnu SPZ a tak se ve třetím díle seriálu přemění barva auta z černé na bílou, současně se změnou barev vznikne pomocí triku SPZ ACD-09-57, se kterou se můžeme setkávat až do konce seriálu. Ač CML popletl dobové peníze, v poznávací značce se nemýlil.

DIN

Literatura a filmy

Kvalitního literárního zpracování tématiky poznávacích značek se česká veřejnost dlouho nedočkala. O něco lepší byla situace na poli periodik. Teprve poté co se zájemci o problematiku značek našli s pomocí internetu, mohla vznikat i díla o problematice poznávacích značek.

Literatura

Zelený, Filip; Feuereisl, Dalibor: Poznávací značky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Saxi, Chyňava, 2011, ISBN 978-80-904767-2-1, 250 × 195 mm, 448 stran

Na podzim roku 2011 vyšla dosud nejrozsáhlejší publikace věnující se poznávacím značkám. Kniha mapuje jejich historii na území Československa od roku 1906 do roku 1994 a od roku 1994 do roku 2010 na území České republiky. Oba autoři knihy patří mezi zkušené badatele na poli poznávacích značek. Není tedy divu, že nadprůměrně graficky zpracovaná publikace je psaná čtivou formou, nezatěžuje čtenáře dlouhými bloky textů, naopak je možno knihou i příjemně listovat. Svým zpracováním může zaujmout i nezasvěcené čtenáře, množství dobových fotografií doplňují výborně zpracované grafiky s vyobrazením značek nebo přehledné mapky s administrativním uspořádáním v jednotlivých obdobích. Nedílnou součástí jsou i rozdělovníky značek z období kdy se poznávací značky nerozlišovaly podle nižších správních celků. Pro nezaujatého čtenáře jsou tabulky možná těžko stravitelné, nicméně ukazují na fakt, že ne vždy byly české značky tak precizně „poznávací“ jako v letech 1960–2001. Kniha je tak vlastně svým způsobem i historickou obhajobou stávajícího systému kódování. Zajímavé je jistě zvěřejnění dosud nepublikovaných návrhů na uspořádání kódů značek z 50. let 20. století. Některé návrhy mohou sloužit jako odstrašující případ pro různá „hledání řešení na koleně“. Zajímavým osobním postřehem je i fakt, že se v knize objevuje spousta oficiálních dokumentů z dob dřívějších, zatímco historie nedávná či přímo současnost je oficiálními úřady spíše zatemňována. To se odráží i na rozsahu jednotlivých kapitol. S těch typicky historických pro mnohé vyčnívají například málo známé popisy poznávacích značek malých motocyklů či vojenských vozidel. Doporučená cena knihy 499 Kč odpovídá rozsahu i grafickému zpracování.

České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky


Marinov, Petr: České poznávací značky – historie, dnešek, budoucnost
Kampe, Praha, 2007, ISBN 978-80-902955-7-5

Drobná knížečka v kroužkové vazbě formátu A6+ hned po svém vydání zaujala. Na 83 stranách autor představuje historii poznávacích značek a v závěrečných kapitolách předvádí nástin budoucnosti (MMXplus). Knížka je bohatě doplněna fotografiemi a tabulkami s přehledem kódování v jednotlivých historických obdobích. Autor čerpal z rozmanitých zdrojů vč. internetu a nevyhnul se tak některým chybám. Omezený rozsah publikace, celkovým způsobenm zpracování zaměřené spíše na dorůstající mládež, neumožnil téma vyčerpat. Otázkou je, zda měl autor k hlubšímu záběru dostatek znalostí a dokumentační materiál. Já si myslím že ne a tak některé informace zůstaly čtenáři utajeny (např. duplicita výdeje). Knížku lze označit za zajímavý pokus upozornit na téma poznávacích značek, který ovšem odborník přejde s úsměvem. V současnosti už badatelé disponují dostatkem ověřených informací a materiálu.


České registrační značky České registrační značky


FORMEN: Historie poznávacích značek, článek v časopise, autor: Filip Zelený

České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky


TYPO, číslo 28, srpen 2007: České poznávací značky motorových vozidel,
hlavní téma čísla, autor: Petr Marinov

České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky


WORK: Autoznačky, studentské práce VŠUP Praha z let 2001–2005

České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky


Old Timer: Švýcarská SPZ je na doživotí..., článek v časopise, autor: Jiří W. Pollak

České registrační značky České registrační značky České registrační značky


Trucker, číslo 06-2007, 07/08-2007 a 09/2007: Označení vozidel na úsvitu automobilismu,
článek v časopise, autor: Petr Marinov

České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky

Motor Journal, číslo 02/2014: Pohlednice benzínem nasáklé XVI., článek v časopise, autor: Dalibor Feuereisl

České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky

100+1 zahraniční zajímavost, číslo 12/2016: Plechoví strážci silnic, článek v časopise, autor: Michal Hájek

České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky

Film

V českých filmech a seriálech se lze v hojné míře setkávat také s dobovými poznávacími značkami. Ty spolu s dalšími detaily dotváří kvalitu filmového zpracování a připsívají k autentičnosti snímku. Mnohých chybných detailů si však všimne pouze zasvěcený odborník na poznávací značky, laik je většinou nevnímá.

Typickým jevem ve filmové tvorbě je posouvání záběru tak, aby nedošlo ke spatření na SPZ, často je snímáno auto z boku či od kapoty nahoru.

Jiným případem jsou falzifikáty SPZ, buď naprosto nesprávně graficky provedené či s nesmyslným kódem. Krásným příkladem je seriál Život na zámku, kde jezdí všechna auta s dokonalými SPZ vzoru 1986, ovšem se smyšleným kódem HC symbolizujícím fiktivní město Hradiště, ve kterém se děj odehrává. Autor si však vůbec nelámal hlavu s nějakou logickou chronologií třetího pořadového písmene, Škoda Favorit má sérii HCA, zatímco všechna starší auta HCB, HCC, série HCF na jiném Favoritu by reálně neexistovala (F se kromě omylu v pražské AEF nepřidělovalo), kromě těchto replik se v seriálu objevují i běžné SPZ.

České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky

V trilogii Slunce, seno, ... režiséra Trošky se můžeme setkat s jednou SPZ pro více aut. SPZ ST-21-65 se objeví na starém gazíku i na v té době zánovní Škodě 120 (na Škodě 120 nesedí časově), přitom v jiném záběru se mihne jiná Škoda 120
STC-24-65, která již odpovídá realitě. V obou prvních dílech se objeví papalášské Tatry. Ta s českobudějovickou registrací opravdu odpovídá návštěvě velkého zvířete z kraje, v předchozím díle však přijíždí se strakonickou registrací... Časově neodpovídá ani VAZ 2103 rodiny Škopka vyráběný od roku 1973, který v seriálu jezdí se SPZ z počátku 60. let.

České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky

Dobře odvedená práce na sklonku komunistického Československa pochází z filmu Kamarád do deště z roku 1988, ve filmu se objevují reálné taxíkářské sérii ADA i tehdy čerstvě vydávaný vzor 1986 (značka ADD). V porovnání s trilogií Slunce, seno, ... se také jedná o film popisující tehdejší prostředí.

České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky

Filmy a zejména seriály z kriminalistického prostředí se poznávacími značkami jen hemží. Kultovní komunistický seriál 30 případů majora Zemana měl těžkou úlohu v ději odehrávajícím se postupně od 40. do 70. let. Často se proto objevují značky, ale i automobily, které patří do jiné doby (vyráběli se později). V jiných případech se objeví stejné auto pokaždé s jinou SPZ. Celkově je chyb opravdu mnoho, ale dojem vylepšuje například díl Třetí housle situovaný do roku 1962, v němž je krásně zachycen postupný přechod systému 1953 na systém 1960.

České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky

Další seriál z policejního prostředí – Malý pitaval z velkého města – patří nejen z pohledu SPZ k mým nejoblíbenějším. V 15. epizodách se nevyskytuje z hlediska SPZ žádná nedokonalost, autoři vsadili na 100% dobovou autentičnost. Seriál se odehrává v roce 1982 a 1986 a v jednom z dílů ukazuje zmatený vývoj v pražských registracích, kdy se posloupnost AY–AZ dodatečně dovydávala mezi sériemi ACA–ACD (AY, ACA, ACB, ACC v roce 1978 a AY, AZ, ACA, ACB, ACC, ACD v roce 1979). Některé pasáže se těší popularitě na zahraničních Youtube kanálech (pod názvy Classic czechoslovak cars).

České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky

Končící totalitní éru ukazuje seriál Stopy zločinu, zejména pak díl z roku 1989: Pátek, čas motýlů. Ten je plný reálných SPZ z okolí Brna (i reálných míst přímo ve městě), bohužel dnes již neexistující značky okresu Gottwaldov (GT), jsou v epizodě vyrobeny jako fake. Z roku 1989 je také cyklus Případ pro zvláštní skupinu, který byl pokračováním Malého pitavala. Seriály z roku 1989 nevešly z pochopitelných důvodu v obecnou známost, většina se jich odvysílala až po několika letech. I přes nános jistého patosu v sobě ukrývají kouzlo tehdejší doby.

České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky

Z doby porevoluční jsou například seriály Kriminálka Anděl a Kriminálka Staré město. Oba seriály ukazují již krajské značky a většinou jim není co vytknout, objevil jsem pouze retušovanou značku 0A4 a registraci, která má známky TK a ME chybně na přední značce. Z hlediska možného bádání v budoucnu je to téměř neodpustitelné.

České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky

Na závěr jeden film, který se už svým názvem přímo nabízí ke zhlédnutí, jmenuje se Zelená vlna a nahlíží na jedno socialistické páteční odpoledne v několika drobných navzájem se prolínajících osudech (jistá podoba s Knoflíkáři). Film je opravdu lahůdkou...

České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky České registrační značky

HOME ZPĚT NAHORU VPŘED

O webu | Mapa stránek | © 2007–2016: Michal Hájek | www.3260.cz | michal.hajek@3260.cz