České registrační značky

Ukončení aktualizací

K 31. prosinci 2017 provozovatel zakonzervoval web Registrační značky ve stávající podobě. Tento stav je vyhlášen až do odvolání. Dotační program skončil rovněž k tomuto datu (více v sekci O webu). Pravidelná aktualizace RegioMap Jihomoravského kraje od výše zmíněného data probíhá na jiném serveru.

Espézetka jako fenomén motorismu

S poznávacími značkami se setkáváme každý den už více než sto let od doby co jsou auta auty. Během těchto dlouhých let měnily svoji podobu podle toho v jaké době se zrovna nacházela naše společnost – byly značkami evidenčními, rejstříkovými, poznávacími i registračními.

„Espézetky“ měly od počátku sloužit k tomu, aby se motorista stal dohledatelným, evidovatelným, chráněným i trestaným. Dnešní trend po sto letech směřuje naopak spíše k tomu, aby se stal neviditelným. Podoba alfanumerického uspořádání používaná od roku 2001 je vůbec jedna z nejhorších v jejich historii. Doba, kdy SPZ byla věcí tajnou, dávno pominula, přesto je dnes ve svobodné zemi pro mnoho lidí stále údajem tajným, výkladem zákona č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) dokonce údajem osobním (více o problematice ochrany osobních údajů v sekci O webu).

  selfpromo  

Ve většině evropských států převažuje vlivem různých okolností tendence přecházet od regionálního kódování k celostátnímu. Těmi nejpodstatnějšími argumenty je omezená možnost kombinací při velkém množství aut nebo vysoké náklady na přeregistrace při stěhování vozidel mezi kódovacími jednotkami. Přesto zůstává stále grafická či obsahová podoba espézetek jedním z velmi viditelných symbolů státu. Poznávací značky také figurují ve filmech, objevují se v médiích v různých souvislostech a objevují se také v inzercích na automobily. Automobil se totiž stává automobilem se vším všudy teprve po nacvaknutí registrační značky. Doufejme, že moderní doba fenomén poznávacích značek – jako jednoznačného a jednoduchého identifikátoru – nepošle do propadliště dějin.

Z Wikipedie: Státní poznávací značka (zkratka SPZ, hovorově espézetka, též rozeznávací, evidenční, rejstříková nebo policejní značka; podle legislativní zkratky v českém zákoně také registrační značka, RZ) je jednoznačné písmeno-číselné označení motorového vozidla nebo jeho přívěsu či návěsu, zaregistrovaného v určitém státu. Tabulka s tímto označením, nejčastěji ve formě bílé obdélníkové destičky s černými písmeny a čísly, je povinně umístěna na každém motorovém vozidle. V některých státech lze z některých druhů státních poznávacích značek vyčíst, v jaké oblasti státu je vozidlo registrováno. Jiné země volí odlišné přístupy, jak a zda vůbec má SPZ prozrazovat místo registrace. Např. v Itálii se od této praxe ustupuje údajně proto, že fotbalovým fanouškům z cizího města hrozilo poškození jejich vozidla domácími. Státní poznávací značky používají ke svému odlišení kromě čísel a písmen také různé barvy podkladu nebo znaků. Tak jsou v některých zemích rozlišena například vozidla diplomatických a konzulárních úředníků, cizích státních příslušníků, testovací nebo historická vozidla, vozidla z půjčoven nebo užitková vozidla. Pro cesty do ciziny slouží ještě tzv. mezinárodní poznávací značky (MPZ).

Chcete vědět více? Pak jste na správné adrese!

HOME NAHORU VPŘED

O webu | Mapa stránek | © 2007–2016: Michal Hájek | www.3260.cz | michal.hajek@3260.cz